Arbetarminnen i Nordiska museets arkiv

I Nordiska museets arkiv finns en stor mängd arbetarminnen bevarade. Ett urval av dem har publicerats, bland annat i volymerna Kommunalarbetarminnen, Stenhuggarminnen, Verkstadsminnen och Statarminnen.

Dessa "minnen" rör främst tiden kring sekelskiftet 1900. De är en outsinlig källa till kunskap för den som vill skaffa sig en förståelse för hur livet tedde sig i det gamla industrisamhället.

Vi riktar ett stort tack till Nordiska museet för möjligheten att här publicera utvalda delar av de "minnen" som tidigare tryckts.