Folkets hus och Folkets park

d980382
Sundbybergs Folketshus

ld20000047
Vätö folketshus

Folkets hus och Folkets park är ditt och mitt kulturarv. Att dokumentera folkrörelsemiljöerna är detsamma som att dokumentera det moderna Sveriges framväxt.

En del i denna dokumentation är den inventering som Länsstyrelsen i Stockholms län har genomfört och som presenteras här. Inventeringen ingår i det landsomfattande projektet "Folkets hus och Folkets parker - demokratins mötesplatser" som drivs av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB). Inom samma projekt har skriften "Till förmån för Folkets hus, Folkets hus och Folkets parker i Stockholms län" getts ut.

Skriften "Till förmån för Folkets hus, Folkets hus och Folkets parker i Stockholms län" finns att köpa från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek eller Stockholms läns museums butik.

Har du synpunkter eller vill komplettera materialet hör av dig!
E-post: industri@stockholmslansmuseum.se

Inventeringen finns i pdf-format, uppdelad på en del för norra och en del för södra länet, samt en del för Stockholm. Tänk dock på att inventeringsarbetet är utfört 2002-2003 och att kontaktuppgifter mm kan vara föråldrade.