Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor.

Ann-Sofie Nygren, Stockholms läns museum
Webbredaktör för Kulturarv Stockholm
ann-sofie.nygren@stockholmslansmuseum.se, 08-586 194 25

Annika Jägerholm, Faktarummet, Stockholms stadsmuseum 
annika.jagerholm@stockholm.se, 08-508 317 16

Ann Pettersson, Stockholms läns hembygdsförbund
ann@hembygd.se,  08-30 21 80